Chemelek.cz
 

Simulátor Truman byl navržen a nově zkonstruován tak, aby přinesl co nejvíce realistických prvků do výuky kardiopulmonální resuscitace (KPR) a nácviku použití přístroje pro automatickou externí defibrilaci (AED).

S těmito přednostmi Trumana ve spojení s unikátním systémem AirSim k nácviku zajištění dýchacích cest získáte rozsáhlé a finančně nenáročné vybavení pro efektivní a komplexní nácvik neodkladné resuscitace.

Simulátory Truman