Chemelek.cz
 Simulátor Truman Standard je ideálním výukovým prostředkem k nácviku nouzového zajištění dýchacích cest a výuku základní neodkladné resuscitace.

Truman Standard zahrnuje unikátní, anatomicky věrný model dýchacích cest AirSim umožňující nácvik orotracheální a nasotracheální intubace. Simulátor je kompatibilní se všemi dostupnými supraglotickými pomůckami k zajištění dýchacích cest.

Truman je zkonstruován tak, že umožňuje správné provedení záklonu hlavy, otevření úst a předsunutí dolní čelisti. Horní cesty dýchací cesty mohou být tímto způsobem zprůchodněny před zahájením vlastní kardiopulmonální resuscitace.

Ventilace je možná s použitím kapesních obličejových masek (Pocket Mask) nebo ručního dýchacího přístroje (ambuvaku). Správně prováděná ventilační podpora způsobuje realistické zvedání hrudníku.

Truman Standard může být rovněž používán k výuce základní neodkladné resuscitace. Realistické struktury na hrudníku umožňují snadno lokalizovat správná místa na těle ve vztahu k provádění nepřímé srdeční masáže.

Truman Standard

Bag-Mask Ventilation
Bag/Mask Ventilation

Oral Intubation
Oral Intubation