Chemelek.cz
 

Monitorovací jednotka

Truman obsahuje příruční monitorovací a řídící jednotku s dotykovým ovládáním. Instruktor může přednastavit scénáře při nácviku použití AED nebo kontrolovat jednotlivé kroky při výuce KPR.

Na displeji se v reálném čase zobrazují provedené postupy a jsou poskytovány vizuální informace o správném umístění rukou během kompresí hrudníku a správném umístění defibrilačních elektrod při použití AED.

Truman pro kardiopulmonální resuscitaci (KPR)

Simulátor Truman se vyznačuje řadou výhod pro usnadnění efektivního nácviku KPR.

Anatomické struktury jsou velmi detailně zpracovány, včetně kostry hrudního koše, který při srdeční masáži vytváří realistický odpor. Správné umístění rukou při kompresích hrudníku je snímáno elektronicky a průběžně znázorňováno na kontrolním panelu.

Při resuscitaci je zobrazována také hloubka kompresí a účinnost ventilace, aby trénující osoba mohla v průběhu nácviku odstraňovat svoje nedostatky a naučila se vyvíjet optimální sílu potřebnou ke stlačení hrudníku. Nastavena může být rovněž kontrola požadované dechové frekvence.

Frekvence kompresí hrudníku je monitorována kontinuálně, což zajišťuje zpětnou vazbu v reálném čase.

Truman pro použití automatického externího defibrilátoru (AED)

Vestavěný simulátor pro AED umožňuje provádět výuku první pomoci podle postupů doporučených ERC a AHA.

Truman je zkonstruován pro interaktivní výuku KPR s množstvím variant přednastavených scénářů.

Na monitorovací jednotce se nejdříve zobrazí správné umístění samolepících defibrilačních elektrod. Hlasové pokyny a vizuální signalizace LED diodami následně provede nacvičující osobu přednastavenými scénáři a algoritmy resuscitace podle aktuálních doporučení ERC a AHA.

Správný postup při použití automatického externího defibrilátoru vede k obnovení realistických pulsací na krční tepně.

Truman AED simulátor byl vyroben jako universální výuková pomůcka k seznámení se s automatickým externím defibrilátorem.

Truman pro nácvik zajištění dýchacích cest:

Truman obsahuje unikátní anatomický model dýchacích cest AirSim zhotovený podle skutečnosti do nejmenších detailů a navozuje reálné podmínky pro nácvik endotracheální intubace ústy nebo nosem. Dýchací cesty na modelu jsou kompatibilní se všemi supraglotickými pomůckami k zajištění dýchacích cest, které jsou v současné době k dispozici (LMA, Combitube, LT, ...).

Truman umožňuje provedení maximálního záklonu hlavy, otevření úst a předsunutí dolní čelisti k nácviku zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek.

Ventilace je možná s použitím kapesních obličejových masek (Pocket Mask) nebo ručního dýchacího přístroje (ambuvaku) s maskou. Správně prováděná ventilační podpora způsobuje realistické zvedání hrudníku.

Anatomické struktury

Truman obsahuje anatomicky věrné kostěné struktury hrudníku a modelové plíce schopné pojmout fyziologické dechové objemy. Simulátor je pokryt tenkou kůží, na které nejsou žádné viditelné kontakty pro napojení defibrilačních elektrod. Truman tak vytváří ideální výukový prostředek s nutností samostatného rozhodování zachránce. Pohyblivost v oblasti krku, možnost zaklonění hlavy, otevření úst a předsunutí dolní čelisti spolu s anatomicky věrným provedením vnitřních struktur v nosní dutině a horních cestách dýchacích (AirSim) umožňují správně zprůchodnit dýchací cesty před zahájením vlastní resuscitace. Hmatné pulzace na krčních tepnách jsou přítomné po úspěšné defibrilaci pomocí AED.

Truman Multi

Simulátor Truman byl navržen a nově zkonstruován tak, aby přinesl co nejvíce realistických prvků do výuky kardiopulmonální resuscitace (KPR) a nácviku použití přístroje pro automatickou externí defibrilaci (AED).

S těmito přednostmi Trumana ve spojení s unikátním systémem AirSim k nácviku zajištění dýchacích cest získáte rozsáhlé a finančně nenáročné vybavení pro efektivní a komplexní nácvik neodkladné resuscitace.