Chemelek.cz
 
AirSim produkty
AirSim je unikátně zkonstruovaným systémem poskytujícím reálnou zpětnou vazbu při manipulaci v horních cestách dýchacích a obsahujícím anatomicky a vzhledově věrné vnitřní struktury krku.

AirSim produkty
Truman produkty
Simulátor Truman byl navržen a nově zkonstruován tak, aby přinesl co nejvíce realistických prvků do výuky kardiopulmonální resuscitace (KPR) a nácviku použití přístroje pro automatickou externí defibrilaci (AED).

Truman produkty

TruCorp se představuje

TruCorp nabízí jedinečné pomůcky pro profesionální výuku ve zdravotnictví, které se stanou přínosem pro vaše pacienty.

TruCorp představuje nové anatomicky věrné simulátory pro zvýšení úrovně realizmu v medicínském vzdělávání.

Zdravotníci se dosud řadu let museli učit na simulátorech, které neodpovídaly skutečnosti.

TruCorp na základě jejich požadavků vyvinul, sestrojil a vyrobil modelovou řadu simulátorů AirSim, s nimiž přichází na trh vysoce realistický a plně funkční systém pro nácvik zajišťování dýchacích cest.

Pro další informace, specifikace, ceny nás prosím kontaktujte na lma@chemelek.cz