Chemelek.cz
 

Simulátor AirSim Standard je dále charakterizován přítomností nafukovacího jazyka s reálnými proporcemi a povrchem. Jako možnost existuje doplnění modelu o "vylamovací" zuby pro simulaci efektu chybné manipulace s laryngoskopem v dutině ústní.

AirSim Standard je ideálním trenažérem pro používání následujících pomůcek:

Společnost TruCorp doporučuje následující velikosti pomůcek vzhledem k optimální funkčnosti simulátoru:

 Vnitřní pohled do modelu dýchacích cest

Airsim Standard

AirSim Standard je unikátně zkonstruovaným systémem poskytujícím reálnou zpětnou vazbu při manipulaci v horních cestách dýchacích a obsahujícím anatomicky a vzhledově věrné vnitřní struktury krku.

Nová konstrukce modelu umožňuje realistické pohyby v krční páteři a atlantookcipitálním skloubení. Hlava tak může být zajištěna v různých polohách, od klasické "čenichací polohy" usnadňující intubaci po postavení daleko obtížnější.

Airsim Standard
Airsim Standard