Chemelek.cz
 

Nosní dutina byla vyvinuta se stejným záměrem jako zbytek dýchacích cest, aby poskytla co největší anatomickou věrnost. Důležité struktury v nosní dutině, např. konchy, jsou velmi detailně zpracovány. Použitý materiál zajišťuje věrné taktilní podněty při manipulaci s různými pomůckami uvnitř nosu.

AirSim Multi může být dobře používán k nácviku nasotracheální intubace a fibroskopického vyšetření dýchacích cest prováděného nosem, včetně fibroskopické intubace.

AirSim Multi může být používán se všemi dostupnými pomůckami jako model AirSim Standard rozšířenými o následující postupy:

Společnost TruCorp doporučuje následující velikosti pomůcek vzhledem k optimální funkčnosti simulátoru:

   Vnitřní pohled do modelu nosní dutiny

Airsim Multi

Simulátor AirSim Multi zahrnuje všechny klíčové detaily výrobku AirSim Standard rozšířené o model dolní čelisti a nosní dutiny.

AirSim Multi umožňuje nácvik manipulací prostřednictvím nosní dutiny a nácvik techniky umělé plicní ventilace pomocí vaku s obličejovou maskou.

Airsim Multi
Airsim Multi