Typy spektra

Většina lamp pro barvy a laky, vypalované ultrafialovým zářením, vytvrzuje působením záření, generovaného středotlakými rtuťovými výbojkami (obr. 1). Nedejte se zmást spektrem pigmentů – jde o fotoiniciátory, které jsou důležité, protože aktivují vytvrzovací reakci a všeobecně vyžadují spektrum rtuti. Některé nové povlaky a speciální aplikace vyžadují jiné vlnové délky a toto modifikované spektrum může být generováno přidáním jodidu galia (obr. 2) nebo jodidu železa (obr. 3). Pokud si nejste jisti, poraďte se s Vaším výrobcem laků, který by Vám měl být schopen říci, jaké spektrum je požadováno. Metal-halogenové lampy, používané v osvitových strojích, obvykle používají galium nebo železo, v závislosti na aplikaci.
Pro poptávku, vyplňte prosím následující dotazník nebo nás kontaktujte mailem nebo telefonem.