FAQ o UV lampách

FAQ o UV lampách

Zdá se, že lampy selhávají – kde může být problém?

O Jamesi Bondovi je známo, že řekl „jednou znamená šanci, dvakrát náhodu, třikrát akci nepřítele“. Pokud lampa selže, zašlete nám ji zpět na inspekci a my Vám ji vyměníme, pokud se ukáže, že selhání bylo způsobeno výrobní vadou. Pokud selže druhá lampa, je podezření na chybu ve Vašem stroji. Pokud selže třetí lampa, máte vadu ve Vašem stroji!

Jaké je správné množství chlazení?

Výrobce UV tunelu by měl systém konstruovat tak, aby parametry lampy a chlazení byly sladěny, aby lampa dávala správný výkon. Podchlazení nebo přechlazení lampy může vést k degradaci elektrody a k následnému předčasnému tmavnutí konců lampy. (Všimněte si však, že postupná degradace elektrod a tmavnutí konců je přirozený proces stárnutí). Bez správného chlazení se může křemenná trubice deformovat a sklokeramická těsnění mohou popraskat. Při nadměrném chlazení nedostaneme správný spektrální výkon. Rtuťové páry musejí mít teplotu v rozmezí 600 až 800 stupňů Celsia, aby byl dán správný spektrální výkon, v praxi je však tato teplota velmi nesnadno měřitelná, protože jakýkoliv kontakt s horkou lampou téměř s jistotou způsobí její prasknutí. Nejlepší způsob kontroly optimálního chlazení umožňuje následující postup. Spusťte lampu normálně – proud poroste a postupně se stabilizuje. Jakmile je lampa stabilní, zvyšujte chlazení až do bodu, kdy proud lampy začne stoupat, pak chlazení snižte tak, abyste se dostali zpět na původní stabilní proud lampy.

Údržba lampy?

Uvědomte si, že z ultrafialového světla, dopadajícího na substrát, jedna třetina přichází přímo od lampy a dvě třetiny od reflektorů. Nejsou-li Vaše reflektory v perfektním stavu, ztrácíte na výkonu – proto pečlivě dodržujte návod výrobce tunelu k údržbě. Ventilační vzduch může způsobovat usazování extrémně jemného prachu na reflektorech a lampách a u výrobních linek, používajících UV vytvrzované i konvenční barvy, může být dodatečným zdrojem kontaminace. Při čistění lamp se nedotýkejte skleněného tělesa holými prsty. Pro čistění lamp i reflektorů se doporučuje jemné plátno, impregnované etanolem nebo izopropylalkoholem. Velmi dlouhé trubice, jaké se používají v nábytkářském průmyslu, se mohou uprostřed prohnout a následkem toho ztratit ostrost. Doporučuje se pootáčet je o čtvrt otáčky (jako láhve se šampaňským ve sklepě) v pravidelných intervalech. Mnoho UV lamp pracuje na vysoké napětí, což vede k postupnému zhoršování kontaktů, ke kterým je lampa připojena. Tyto kontakty by se měly pravidelně kontrolovat, zda-li nejsou opotřebeny.

Je lepší používat „bezozonové lampy?“

Ozon je produkován velmi krátkými vlnovými délkami ultrafialového záření. Je-li křemen modifikován pro odstranění těchto vlnových délek, ozon generován není. Má to bohužel nevýhodu v tom, že se snižuje celkové ultrafialové záření a tím není výkon vytvrzování tak dobrý. Většina ozonu je produkována při zapnutí lampy a je obvykle odvedena ventilátorem chladicího vzduchu. Někteří výrobci ultrafialových tunelů používají filtry pro odstranění veškerého ozonu.Zpět nahoru

Rád bych si sestavil svůj vlastní systém – co je k tomu třeba?

My Vám můžeme dodat lampu a příslušné elektrické vybavení. Vy nám musíte sdělit výkon lampy a délku oblouku. Lampy s napětím oblouku do 130 V je možno provozovat z jednofázového zdroje s použitím tlumivkového zapalovacího obvodu. Při napětí oblouku do 250 V budete potřebovat tlumivkový zapalovací okruh, napájený z třífázového zdroje. Pro vyšší napětí oblouku do 2500 V je nutný transformátor s konstantním wattovým výkonem. Můžete také použít Váš vlastní elektrický okruh s našimi lampami, avšak pro bezproblémový provoz a zaručenou kompatibilitu Vám doporučujeme nákup u nás.Zpět nahoru


Obr 1. Tlumivkový zapalovací obvod


Obr 2. Transformátor s konstantním wattovým výkonem

Potřebuji jiné spektrum než je spektrum standardní rtuti?

Většina lamp pro barvy a laky, vypalované ultrafialovým zářením, vytvrzuje působením záření, generovaného středotlakými rtuťovými výbojkami. Nedejte se zmást spektrem pigmentů – jde o fotoiniciátory, které jsou důležité, protože aktivují vytvrzovací reakci a všeobecně vyžadují spektrum rtuti. Některé nové povlaky a speciální aplikace vyžadují jiné vlnové délky a toto modifikované spektrum může být generováno přidáním jodidu galia nebo jodidu železa. Pokud si nejste jisti, poraďte se s Vaším výrobcem laků, který by měl být schopen Vám říci, jaké spektrum je požadováno. Metal-halogenové lampy, používané v osvitových strojích, obvykle používají galium nebo železo, v závislosti na aplikaci. Zpět nahoru


Obr 3. Rtuťová výbojka


Obr 4. Jodid galia


Obr 5. Jodid železa

Zpět nahoru