Vertikální čerpadla

Vertikální čerpadla

Firma Serfilco má velmi širokou paletu horizontálních čerpadel s mechanickou ucpávkou. Od nejmenšího modelu (dodávajícího několik litrů za minutu) až po největší (přečerpávající až 3800 l/min) máte možnost najít čerpadlo, které je vhodné pro Vaši aplikaci.

Vertikální čerpadla firmy Serfilco se dodávají v řadě z různých materiálů včetně PP, CPVC a PVDF, které představují široký výběr chemicky odolných materiálů. Mohou se používat pro čerpání korozívních kyselin a alkálií při chemických procesech, úpravě kovů, dopravě chemikálií, manipulaci s odpady, odsolováním, pro plošné spoje, leptání kovů, pračky plynů, eloxování, moření a galvanické pokovování.

Tato série E je řada víceúčelových čerpadel, která mohou být instalována buď uvnitř nebo vně nádrže s čerpaným roztokem. K dispozici jsou průtoky od několika litrů za minutu až do 1200 l/min.


Tato čerpadla se vyznačují nerezovou hřídelí s plastovým povlakem s konzolovým uložením. Tato konstrukce eliminuje ložiska a konvenční ucpávky, což dává čerpadlo, které může běžet nasucho bez poškození. Čerpadlo obsahuje ucpávku, která zabraňuje vzlínání čerpaného roztoku okolo hnací hřídele do motoru.

Série čerpadel HB a B jsou konstruovány pro čerpání z hlubokých jímek – z hloubky až 3650 mm s průtokem až 1100 l/min. S ohledem na dlouhý hřídel jsou nutná dodatečná ložiska na jeho dlouhé hřídeli. Ložiska hřídele a pouzdro jsou mazány čerpaným produktem nebo pomocí pomocného potrubí čistou vodou ze separátního zdroje.