Membránová čerpadla

Membránová čerpadla

Co můžete lít, to můžete čerpat! Naše membránová čerpadla mají řadu parametrů, které je činí výrazně robustními a trvanlivými. Porovnejte tyto parametry s Vaším současným čerpadlem a uvidíte, jak srovnání dopadne.

  • Patentovaný systém nemazaných vzduchových ventilů znamená, že nedochází ke kontaminaci působením oleje a že provoz je bezproblémový.
  • Patentovaný vzduchový ventil nevysazuje při nižších otáčkách.
  • Samonasávací
  • Vzduchová strana čerpadla je konstruována z nekovových materiálů. Pokud praskne membrána nebo když dojde k rozlití kapaliny na čerpadlo, nejsou tyto důležité části zničeny. Nekovové součástky vzduchového ventilu mají rovněž mnohem menší sklon k zamrzání ventilu, když vzduchové potrubí obsahuje vodu.
  • Nedochází k úniku vzduchu při uzavřených výstupních ventilech kapaliny.
  • Všechna čerpadla jsou před expedicí na 100 % testována.
  • Při konstrukci čerpadel se zaměřujeme na servis. Menší počet součástek a kratší přerušení provozu snižují náklady na údržbu.
  • Všechna čerpadla, provedená z elastomerů typu teflonu, mají santoprenové zpětné membrány. Santopren je vysoce rezistentní sloučenina EPDM a polypropylenu.
  • K dispozici jsou také elektricky vodivé modely.
  • Modulární konstrukce a konstrukce s pásovými svorkami umožňuje snadnou údržbu.

K dispozici jsou následující velikosti čerpadel z různých materiálů. Hlavní těleso čerpadla z PP, nylonu, PVDF, hliníku nebo z nerezové oceli.