Horizontální čerpadla

Horizontální čerpadla

Firma Serfilco má velmi širokou paletu horizontálních čerpadel s mechanickou ucpávkou. Od nejmenšího modelu (dodávajícího několik litrů za minutu) až po největší (přečerpávající až 3800 l/min) máte možnost najít čerpadlo, které je vhodné pro Vaši aplikaci.

Tato čerpadla jsou k dispozici v provedení z různých materiálů včetně PP, CPVC a PVDF, které poskytují úplnou odolnost proti chemikáliím. Mohou být použita pro čerpání korozívních kyselin a alkálií při chemických procesech, při úpravě kovů, chemických reakcích, manipulaci s odpady, odsolování, při výrobě plošných spojů, leptání kovů, pro pračky spalin, eloxování, moření a galvanické pokovování.

Čerpadla jsou obecně k dispozici s jednoduchou nebo dvojitou mechanickou ucpávkou. Jednoduchá ucpávka je umístěna mimo těleso čerpadla v zadní opěrné desce, ucpávka se skládá ze stacionární keramické plochy a z misky v kontaktu s kapalinou, která rovněž maže uhlíkový povrch a vlnovce, který se otáčí s hřídelí. Ucpávka v této poloze nemá žádné kovové části v kontaktu s kapalinou, protože pružina, použitá pro udržování kontaktu povrchu ucpávky je umístěna na vnější straně. Dvojitá ucpávka se skládá ze dvou nezávislých těsnění, namontovaných v komoře ucpávky, která je oplachována nezávislým zdrojem vody rychlostí přibližně 10-15 l/hodinu. Tento tlak vody je nastaven na hodnotu mírně vyšší než je očekávaný maximální provozní tlak čerpadla a tím udržuje kapalinu v čerpadle bez úniků.


Dvojitá mechanická ucpávka (lépe než jednoduchá) se doporučuje pro následující aplikace:

Řešení negalvanického

pokovování

Dvojitá ucpávka udržuje kapalinu v čerpadle a zabraňuje „usazování“ na vnitřním povrchu ucpávky. Je použitelná při pokojové teplotě nebo při horkém provozu

Koncentrované chemikálie

Doporučuje se, protože oplachování vnitřního povrchu ucpávky vodou snižuje korozívní působení roztoku

Vysoké teploty

Oplachování vodou ochlazuje vnitřní povrch ucpávky a snižuje vliv vysoké teploty na materiál ucpávky a na okolní prvky čerpadla

Abrazívní a krystalizující roztoky

Oplachování tlakovou vodou u čerpadel s dvojitou ucpávkou zabraňuje shromažďování abrazívních částic na vnitřním povrchu ucpávky. Pokud roztok zůstane v čerpadle, nevytváří se krystaly na povrchu ucpávky, protože jsou odplaveny vodou. To eliminuje nutnost výměny ucpávky následkem poškozeného povrchu působením roztoků.